TOPlist

Kmen Ndipaya

Ndipajové jsou domorodý kmen sídlící v mokřadech, za městem Kijuju v Africe. Bydlejí ve svérázných dřevěných budovách. Celý svět používá jejich pokročilé architektonické techniky k opravám a údržbě trosek starověkých budov. To je ale vše, co celý svět o Ndipajích ví. Ndipajové ale přechovávají jedno tajemství, o něž se se světem nehodlají podělit. V podzemí se nacházejí ruiny starého Ndipajského království. V dřívějších dobách spadaly všechny okolní vesnice a dnešní města pod vládu Ndipajského království. Na místě dnešních trosek sídlil král. Za pozornost stojí především způsob, jakým se panovník dostával na trůn. Ndipajská země sice byla královstvím, král se však neurčoval podle rodové krve, nýbrž podle schopností a dovedností, které předvedl v průběhu jistého obřadu. Klíčovou roli v tomto obřadu hrála zvláštní rostlina, která rostla ve „Slunečních zahradách“ v nejzapadlejší části podzemního královského města. Této rostlině se říkávalo „Schody ke slunci“.

Schody ke slunci byly extrémně jedovatou rostlinou, jejíž pozření nenávratně způsobovalo smrt. Jen málokteří lidé vykazovali přirozenou odolnost vůči jejímu jedu. Ndipajové věřili, že muž, který dokáže jedu odolat, je osudem předurčen královský trůn.

Najít jedince, který by dokázal pozřít rostlinu a přežít účinky jejího silného jedu bylo velmi vzácné. Mezi Ndipaji se vypráví, že jeden takový muž vydržel na královském trůně klidně i stovky let. Nyní jen stěží zjistíme, zda se tato legenda alespoň z části zakládá na pravdě.

Ndipajské království kdysi postihl úpadek a lid ho zcela opustil. Nikdo neví, kvůli čemu Ndipajové opustili své město a přesídlili do mokřadů. Veškeré zmínky o této události jsou založeny na báchorkách, což nějak nepřidává na důvěryhodnosti. I po přesunu považovali Ndipajové své bývalé město za svatou půdu, a zapřísahali se, že jeho existenci udrží navěky utajenou před cizinci. Všichni mladí muži se musejí vypravit do královského města, a to střežit a bránit.

V jednom případě se přeci jen podařilo cizincům objevit tajné město Ndipajů. V 60. letech 20. století se do města vypravili tři osoby, zakladatelé společnosti Umbrella corporation - Ozwell E. Spencer, Edward Ashford a James Marcus, aby v něm našli obřadní rostlinu a za použití násilí si ji odnesli. Ndipajové se těmto nepřátelům tvrdě postavili. Nejsilnější zbraní Ndipajů je jejich fyzická zdatnost a statečnost. Ty se však nemohly měřit s technologickými vymoženostmi nepřítele. Mnozí Ndipajové pozřeli sluneční rostlinu, protože měli za to, že jim v této nouzi dodá větší sílu a energii. Všichni z nich se ale otrávili a zemřeli. Nakonec byli Ndipajové nuceni přenechat sluneční zahrady a nedaleké okolí chamtivým rukám nepřítele. Ani dnes se ale nevzdávají naděje, že jejich posvátné království jednoho dne vybojují zpět a navrátí jej do původní krásy...« Zpět