TOPlist

Spencerův plán

Ozwell E. Spencer toužil po vyhlazení současné podoby lidstva a zrodu nové, lepší lidské rasy. S touto novou rasou by mohl vybudovat svou utopii a stát se pozemským bohem. K uskutečnění svého snu potřeboval tři věci:


1. původní virus
Bez této klíčové složky nebyly jeho sny ničím jiným než snůškou abstraktních vizí. Objev původního viru položil základy, na nichž mohly vzrůst následující fáze plánu.


2. společnost Umbrella
Výroba bioorganických zbraní (projekty B.O.W.) byla ideálním způsobem, jak vyřešit výzkum původního viru. Veškeré vedlejší aktivity Umbrelly jako zdravotnická péče, výroba léčiv a elektroniky a tak podobně jsou pouze pro zakrytí samotných výzkumů a tvorby biologických zbraní. Slouží také pro financování těchto projektů.


3. Wesker
Spencerovi bylo jasné, co obnáší vybudování Utopie. Věděl, že potřebuje novou lidskou rasu. Ale jak by toto nové lidské plemeno vypadalo? Základním předpokladem Spencerova plánu bylo, že původní virus podrobí lidskou populaci přírodnímu výběru. Co když však selekční proces dá za vznik novému pokolení, které nebude sdílet Spencerovy vize? To by znamenalo další nepotřebné komplikace. Vynucené evoluční stádium by přeživším lidem propůjčilo zvýšenou sílu a inteligenci. Zároveň by nijak nepoškodilo vzpomínky, znalosti, rozumové uvažování ani povahu. Kdyby se podařilo přežít i některým lenošivým či odpudivým jedincům, vznikl by vpřed kráse Spencerovy utopie. Spencer nehodlal riskovat, že se mu vize takto zruinuje, a připravil plán, který měl zajistit hladký průběh evoluce. Tento plán pak pojmenoval podle tehdejšího vůdce vědeckého týmu „Weskerův plán“. Podle tohoto plánu měly být po celém světě sesbírány stovky dětí všech národností, které se narodily vysoce inteligentním rodičům. Pokud by se znalosti, uvažování a sebeuvědomění těchto dětí nepodařilo upravit genetickými modifikacemi, pak by jim Spencer vštěpil potřebné hodnoty libovolnými dostupnými prostředky.

Všechny děti dostaly příjmení Wesker a po završení indoktrinace a genetických úprav byly rozmístěny na vybraná místa po celém světě. Samozřejmě tak, aby neustále zůstávaly pod ostrým dohledem Umbrelly. Samotné děti však netušily, že je bez ustání někdo pozoruje. Díky skryté pomoci Umbrelly se jim všem podařilo získat nejlepší dostupné vzdělání ve svých vybraných oborech.

Po několika letech bylo jedno kromobyčejně nadané dítě posláno do výcvikového střediska Umbrelly v Raccoon city. Křestní jméno tohoto Weskera znělo Albert. Albertovo chování Spencera nesmírně těšilo. Kdyby všichni ostatní Weskeři byli jako on, Spencer by mohl vybudovat nové lidstvo ze samých kvalitních jedinců.

Spencer zahájil druhou fázi svého plánu: Všem Weskerovým dětem byl podán experimentální virus. Virus byl navržen tak, aby vyprofiloval ty nejnadanější z Weskerových dětí. Některé děti si virus vzaly dobrovolně na doporučení přátel, jiným byl vpašován do běždých léků, dalším musel být do těla vpraven násilím. Albert Wesker se v tomto ohledu nějak nelišil. Experimentální virus dostal od svého spolupracovníka Williama Birkina a pozřel ho dobrovolně. Ukázalo se, že profilace byla možná až příliš drastická. Většina Weskerových dětí zemřela a přežila jen hrstka. Mezi přeživšími byl i Albert Wesker, který na nedlouho poté zmizel. Spencera jeho zmizení nikterak neznepokojilo, počítal s tím. Každý Wesker měl v sobě zabudovanou pojistku proti takovým událostem - myšlenky na Spencera. Ty jsou právě pocitem úzkosti, který v sobě Albert Wesker cítí celý život. Všechny Weskerovy děti byly naprogramovány tak, aby vyhledávaly Spencera, což se u každého z nich projevovalo jako narůstající úzkost. Albert se vrátil, přesně jak Spencer předpokládal. Spencer se nacházel na tajemném hradě někde v Evropě. Bohužel v jednom bodě se Spencer přepočítal. Jeho pojistka fungovala pouze tak dlouho, dokud sám zůstával záhadou. Jakmile Wesker přišel tajemství na kloub, už se nemusel nijak omezovat. To co jej celý život trápilo byl akorát křehký stařec na prahu smrti. Wesker Spencerovy řekl:

„ Právo být bohem si teď přebírám já “

a s těmito slovy Albert zpřetrhal řetězy, do kterých jej Spencer celý život vázal a Spencera zabil. Chvilku poté se do hradu přiřítili agenti BSAA Jill Valentinová a Chris Redfield, kteří po Weskerovy pátrají od samého počátku série. Nepovede se jim ale Weskera zastavit a ten s Jill vypadne s okna. Ta se stane jeho novou podřízenou, přičemž jí bude ovládat parazitický brouk. Wesker se podřídí Spencerovu plánu a začne budovat svou vlastní lidskou rasu, přičemž plívy jako je Chris a Sheva (RE5) vyhynou a po vypuštění jeho nového cíle - parazita Uroboros získá vládu nad celým světem a stane se jeho bohem. To se mu ale nepodaří. Chris se Shevou jeho plány překazí a Wesker už zmutovaný s Uroborem nakonec zemře...


« Zpět