TOPlist

G-virus

Autor: ZvacA

G-Virus ( znám taktéž jako Gene virus ) byl jedním z nejsilnějších virových kmenů, které se podařilo Umbrelle objevit. Za jeho objevem a vývojem stál doktor William Birkin. Virus byl schopný způsobit dramatické fyzické změny jakéhokoli organismu. Rozsáhlejší výzkum G-Viru byl zastaven kvůli incidentu v Raccoon city, avšak přesto se později podařilo vytvořit variantu zahrnující dohromady G-Virus a t-Virus, která měla mimo jiné potlačit nevyzpytatelné a prudké následky G-Viru. Tato varianta je označována jako t + G- Virus.
Objev:

Virus byl objeven ještě v dobách působení Williama Birkina a Alberta Weskera jako zaměstnanců v Arklayském výzkumném zařízení. Podnětem se stal pokus s parazitem Nemesis – alfa ( NE –? ) a jeho vpravení do Lisy Trevorové. Parazit v jejím těle zmizel a oproti jiným testům s tímto organismem, se okamžitě neprojevily žádné vedlejší účinky. Oba vědci po sérii dalších vyšetření objevily v jejím těle virovou bázi, ze které se poté získal G-Virus.
Výzkum a zrada:

S dokončením výzkumu kolem t-Viru Birkin okamžitě požadoval po Umbrelle vlastní zařízení, ve kterém se mohl věnovat vývoji a úpravě G-Viru. Roku 1991 Spencer a Umbrella schválili G-projekt a poskytli Birkinovi prostředky, včetně laboratoře, o které žádal. Brzy tak započala výstavba podzemního výzkumného zařízení blízko předměstí Raccoon city a po dokončení právě zde Birkin vykonal zbylá pozorování a práce na G-Viru. Po letech však mezi Birkinem a představiteli Umbrelly docházelo stále častěji k rozporům a Umbrella se domnívala, že doktor plánuje společnost zradit. Spor nakonec vyvrcholil v září roku 1998, kdy byla spuštěna operace na získání G-Viru z Birkinova vlastnictví. K úkolu byly vybrány členové týmů elitních jednotek Umbrelly - U.S.S. Přesto je potřeba zdůraznit, že rozkaz k získání G-Viru pomocí jednotek U.S.S. přišel právě z evropské pobočky Umbrelly, pravděpodobně z důvodů rivality mezi evropskou a americkou částí Korporace. Nicméně, během akce byl Birkin vážně zraněn a v poslední snaze se zachránit si aplikoval vzorek G-Viru do sebe sama – čímž postupně zmutoval do tvora, který dostal přízvisko G-tvor ( případně oficiálněji jako G-Typ ).
Rysy a funkce G-Viru

Ihned po vpravení viru dochází k dramatické biologické změně organismu v rámci zrychleného růstu tkáně, což vede také k vytvoření nových fyzických rysů. Zrychlení růstu tkáně sice zaručuje okamžitou regeneraci zničených částí i v případech smrtelného ohrožení, nicméně pokračující růst vede k vývinu dalších tělních znaků jako například očních výrůstků či dokonce končetin. Tato fáze je jen předehrou k celkové mutaci a finální proměně v kompletně jiné stvoření.

Takto infikovaný jedinec je také schopen virus přenášet do jiných lidí. Neděje se tak však ve formě podobné čistému přenosu t-Viru mezi infikovanými, ale u G-Viru a zmutovaného G- tvora k tomu dochází za pomocí implementace zárodku do jiného hostitele. Embryo se uchytí v dotyčném těle a snaží se nahradit jeho buněčnou strukturu – zde záleží na tom, zda je krevní skupina hostitele shodná s tou, kterou má přenašeč. V případě, že nedochází ke genetické shodě mezi hostitelem a embryem, následuje odmítnutí zárodku a ten se po vhodné době využití hostitelovi energie dostává silou z jeho těla. Po opuštění nevyhovujícího hostitele G-Virus v tomto vyvinutém embryu způsobí silnou mutaci a okamžitý růst. Takto narychlo vytvořený jedinec vykazuje oproti originálnímu G-Typu znaky neúplného vývoje, jako například fyzickou deformaci těla, menší sílu a menší odolnost. Nicméně je u něj zachována například schopnost vyvrhávat podobná embrya, ačkoli ta nejsou schopna další reprodukce a jsou určené pouze k boji.G-Virus se tak podstatně liší od t-Viru. Tyran virus stimuluje zvýšení látkové přeměny daného organismu za narušováním značného počtu buněk hostitele. G-virus buňky naopak uzdravuje, což vede k jejich konečnému obnovení daného hostitele, nicméně proces nakonec končí stvořením zcela jiné bytosti. Přestože vlastnosti G-Viru jsou pozoruhodné a daly by se považovat za vyspělejší oproti jiným virovým kmenům, právě jeho ohromná intenzita, stejně tak jako jeho podstata nepředvídatelnosti v mutaci daného organismu, je příčinou jeho širokého nevyužití pro Bio-organické zbraně. Problémem je právě nemožnost určit vývoj mutace a rychlost reprodukce a nemožnost zajistit stejné výsledky. Každý vytvořený G-tvor je tak unikátní a není dokonale identický k jinému infikovanému G-virem. Jediným společným a běžným fyzickým znakem pro všechny postihnuté G-Virem je obrovská oční bulva, která se většinou vytvoří v oblasti ramene daných hostitelů. Mezi další nevýhody je právě neefektivní použití G-viru pro zbraňové účely. Hostitel s infekcí G-Virem ztrácí i schopnost si ponechat výraznější inteligenci kromě základních instinktů, které virus udržuje. Neustálá mutace navíc způsobuje značné fyzické poškození a vývoj v případě dalšího poškozování tkáně obvykle vede k vytvoření obrovské hromady mutujícího masa. Na příliš silné, mutující a nestabilní atributy G-Viru se později zaměřila evropská pobočka Umbrelly, aby mohly dosáhnout kontroly nad jeho vývojem v hostiteli. Jejich výzkum vedl ke zmíněnému kmenu t + G-Virus, který kombinoval G-virus a protilátky proti t-Viru.
Možnost vyléčení?

Proti G-Viru přímo vakcína jako taková neexistuje. Jedinou známou protilátkou je látka označená jako „ Devil “ a je určena pro případy implementace embrya G-tvorem. Vakcína byla vyvinuta v podzemních laboratořích u Raccoon city společně s G-virem. Jediným známým příjemcem této látky je Sherry Birkinová, do které byl zárodek implementován G-tvorem během tragédie v Raccoon city. Je třeba zdůraznit, že vakcína virus přímo nezničí, ale zřejmě jen potlačí jeho účinky, načež dovoluje, aby se virus později přizpůsobil organismu.


« Zpět